Stichting Elnura

ANBI: 815836041

Stichting Elnura
Kirgistan
ANBI: 815836041
3 donaties / € 15,00

Het doel van Stichting Elnura is een steentje bij te dragen aan de verbetering van de leefomstandigheden van kansarme kinderen in moeilijke leefsituaties, in het bijzonder in Kirgizië/Centraal Azië. Zij willen dit bereiken in nauwe samenwerking met lokale sociale organisaties, die ter plaatse werken aan het realiseren van ditzelfde doel. Stichting Elnura heeft ook meegewerkt aan andere projecten, veelal op het gebied van de medische zorg. Dat blijft de stichting doen als het op haar pad komt. Het Center for the Protection of Children (CPC) is een Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO) in Bishkek, de hoofdstad van Kirgizië. De NGO is opgericht in 1998 met als belangrijke missie een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding onder werkende, al dan niet dakloze straatkinderen, die vaak moeten werken voor het gezinsinkomen en niet naar school gaan. Ze leven het grootste deel van de dag op straat. Straatkinderen worden in veel gevallen door de overheid aan hun lot overgelaten. CPC steunt en beschermt deze kinderen en leert ze zelfstandigheid.  De kinderen krijgen voeding, medische zorg, onderwijs en sociale begeleiding. Voor zover mogelijk worden de ouders in dit traject betrokken en worden de kinderen herenigd met familie. In het pand, waarin ook de kantoren en de keuken van CPC gevestigd zijn, is een 24/7-opvang voor kinderen voor wie thuis mist of te onveilig is. Vlakbij twee grote markten in Bishkek heeft CPC een dagopvang, waar kinderen een warme maaltijd krijgen en allerhande trainingen ten behoeve van hun resocialisatie. Het is vooral een plek waar kinderen kind kunnen zijn.  Samen met CPC heeft Stichting Elnura het programma "financiële adoptie" ontwikkeld om kinderen de kans te geven naar school te gaan. Voor € 120 per jaar kan een kind naar school en hoeft niet meer of veel minder te werken. Alle informatie over ons werk en in het bijzonder over het adoptieprogramma staat op onze website. Ons contactformulier biedt de mogelijkheid rechtstreeks vragen te stellen.

Specificaties

Goed doel Stichting Elnura
Organisatie Stichting Elnura
ANBI 815836041
Aantal donaties 3 donaties
Totaal gedoneerd € 15,00
Hoogste donatie € 5,00
Land Kirgistan
Organisatie Internationaal, Landelijk, Lokaal
Dekking Internationaal, Lokaal
CBF Nee
Culturele instelling Nee
Help jij een ander?
Doneer slim geef met je hart