Privacyverklaring

 

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Societas Adiuvare, bekend onder handelsnaam Doneerslim. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Societas Adiuvare is statutair gevestigd te Dordrecht, aan de Toulonselaan 150 en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 6984296. Doneerslim is per e-mail te bereken via info@doneerslim.nl.

Doneerslim hecht veel waarde aan een goede omgang met de persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt dan ook uitgelegd hoe Doneerslim omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Doneerslim aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten. De verwerking van persoonsgegevens door Doneerslim valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Doneerslim behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 01 december 2018

 

Soorten en doelen van de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien u, als consument overgaat tot doneren zijn er twee gevallen waarin persoonsgegevens worden verzameld:

  1. Na de plaatsing van de donatie laat u uw email-adres achter om op de hoogte te worden gehouden van interessante goede doelen acties. Daarnaast wordt uw IP-adres bewaard.
  2. U registreert door middel van het invullen van een formulier. Het formulier geeft aan welke velden verplicht zijn om in te vullen. Het gaat om de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens, geboortedatum, e-mailadres en BSN nummer. U kunt ook uw voorkeur opgegeven voor bepaalde goede doelen, dit is optioneel. Ook in dit geval zullen we uw IP-adres verzamelen.

U e-mailadres kan in beide gevallen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van interessante en toepasselijke acties.

U kunt er naast de bovenstaande twee gevallen voor kiezen om anoniem ons platform te bezoeken en te doneren. Aangezien de betaalgegevens via een betaalpartner verlopen zullen geen persoonsgegevens door Doneerslim worden opgeslagen.

Daarnaast is het mogelijk om u als goede doel in te schrijven op het platform. Voor een volledige inschrijving zijn de volgende gegevens benodigd: ANBI/goede doel, RSIN-nummer, ANBI-verklaring, DMU, contactgegevens van contactpersoon, omschrijving van het goede doel met inbegrip van foto’s, video’s en logo. Foto’s en video’s worden op uw eigen pagina gedeeld om potentiële donateurs te vinden, tevens kunt u ervoor kiezen deze te delen via social media. Onze social media partners zijn, Facebook, Instagram, Linkedin en Twitter.

Voorafgaand aan het doneren of inschrijven bij Doneerslim zullen wij vragen om toestemming voor het verzamelen van desbetreffende persoonsgegevens. Hiermee voldoet Doneerslim aan haar wettelijke plicht.
Indien u als ANBI niet wenst om gegevens aan Doneerslim te verstrekken, is Doneerslim niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Doneerslim niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

Na registratie zullen de jaaroverzichten maximaal vijf (5) jaar worden bewaard. Indien een account na vijf (5) jaar inactief blijft stuurt Doneerslim een herinneringsmail met daarin de mogelijkheid uw account op te zeggen. Na opzegging worden de persoonsgegevens definitief vernietigd.

Indien u zich wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief is dit mogelijk door onderaan de door ons gestuurde mail u wens kenbaar te maken, door te drukken op de link voor de uitschrijving.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Doneerslim. Wij hebben dan ook geen toezicht op het privacy beleid dat die website aanhoudt. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Doneerslim is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Doneerslim raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Doneerslim zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. De verwerkers handelen uitsluitend onder verantwoordelijkheid van Doneerslim. Zo zullen gegevens worden gedeeld met onze paymentprovider om de betaling te voldoen.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met derden, niet zijnde verwerkers, indien Doneerslim op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Cookies

Doneerslim maakt gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein stukje data dat door een website op uw computer, telefoon of tablet wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Doneerslim bezoekt, verzamelt Doneerslim met uw toestemming informatie die bijvoorbeeld helpt bij het functioneren van de website of het verbeteren van de zoekresultaten. Doneerslim maakt gebruik van functionele cookies. Dit zijn de noodzakelijke cookies die het gebruik en de ervaring van de website verbeteren. Daarnaast maakt Doneerslim gebruik van Google Analytics.

Deze cookies zullen Doneerslim helpen met het optimaliseren en verbeteren van de website en daarnaast het gericht adverteren mogelijk maken.

Beveiliging

Doneerslim heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens gecodeerd verstuurd worden en worden de wachtwoorden versleuteld opgeslagen.

Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u een account aanmaakt op de website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

Indien u een klacht wilt indienen over Doneerslim met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een e-mail te sturen naar info@doneerslim.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de bevoegde autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,