De afkorting ANBI betekent: Algemeen Nut Beogende Instelling. De Nederlandse belastingdienst controleert deze instellingen en bepaalt of een instelling een ANBI status verkrijgt.

Het komt er op neer dat een ANBI zich geheel inzet voor het algemeen belang. Dat betekent in de praktijk dat minimaal 90% van de uitgaven van de instelling een algemeen belang dienen. Daarnaast mag een ANBI geen winstoogmerk hebben. 

Tevens is de ANBI verplicht zijn financiële verantwoording jaarlijks te publiceren. Op deze manier blijft de instelling transparant. U kunt alle voorwaarden bekijken op de site van de belastingdienst.

Op het platform van Doneerslim vindt u alleen goede doelen of projecten met een ANBI status, zodat iedere partij er zeker van is dat donaties goed worden besteed. Precies waar het voor is bedoeld.